Privacybeleid en -Reglement Cultuurticket.nl

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2019

Privacyverklaring Cultuurticket.nl
 

Inhoud

1. Inleiding

2. Wie is Cultuurticket.nl?

3. Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Cultuurticket.nl?

5. Informatie die wij ontvangen van derden

6. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

7. Grondslagen voor de verwerking

8. Hoe zet Cultuurtickert.nl profilering in?

9. Aan wie verstrekt Cultuurticket.nl persoonsgegevens?

10. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU

11. Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

12. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

13. Contact met ons opnemen

 

1. Inleiding

Welkom! Bij Cultuurticket.nl vinden wij het belangrijk dat je persoonsgegevens goed beschermd worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met de persoonsgegevens die Cultuurticket.nl ontvangt, verzamelt en deelt.
Cultuurticket.nl verwerkt (persoons-)gegevens conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, internet, evenementen) van Cultuurticket.nl. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Als wij de term ‘Persoonsgegevens’ gebruiken dan bedoelen we hiermee iedere vorm van informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit omvat niet alleen de voor- en achternaam, huisadres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook het IP-adres van een computer en gegevens die betrekking hebben op de culturele voorkeur van een natuurlijk persoon.

2. Wie is Cultuurticket.nl?

Cultuurticket.nl (hierna ook: "wij" of “we” of “ons” of “onze” of “onszelf”) is een handelsnaam en een website van de Ticketing Group BV in Amsterdam. Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: "persoonsgegevens" of "gegevens") verwerkt.

Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je tickets bestelt, gebruik maakt van onze websites of apps of doordat je meedoet als deelnemer aan onze evenementen of doordat je een abonnement hebt op een van onze nieuwsbrieven.

Handelsnamen en websites van de Ticketing Group BV zijn:

 • Ticketing Solution
 • Ticketing Beyond
 • ticketinggroup.com
 • cultuurticket.nl
 • cultuurticket.be

Cultuurticket.nl is gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 139, 1021 KP Amsterdam. Onze contactgegevens staan hieronder opgenomen onder ‘Hoe kunt u contact opnemen met Cultuurticket.nl’.

3. Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

Ticketing Group BV is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Ticket Providers zijn voor wat betreft de tickets zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken. De Payment Service Providers (PSP’s) zijn voor wat betreft de betaaldiensten zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken. Kijk bij het hoofdstuk ‘Aan wie verstrekt Cultuurticket.nl persoonsgegevens?’ hoe we je persoonsgegevens met deze partners delen.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Cultuurticket.nl?

Cultuurticket.nl verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en potentiele bezoekers aan culturele instellingen (bijvoorbeeld theaters, voorstellingen, evenementen en musea), bezoekers en gebruikers van onze websites, abonnees op onze nieuwsbrieven en deelnemers van joint promotions, spelletjes of acties op websites van derden. Daarbij kan worden gedacht aan contactgegevens, gegevens over bezoek aan culturele instellingen en gegevens over interesses en voorkeuren.

Indien je onze website bezoekt om een account aan te maken of tickets te kopen, word je verzocht om je contactinformatie te verstrekken die wij gebruiken om de aangevraagde informatie/ dienst te leveren.

Indien je onze diensten gebruikt, dan kunnen wij om specifieke informatie vragen, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om aan onze verplichtingen onder de diensten te kunnen voldoen. Bovendien hebben wij in sommige gevallen je betalingsgegevens nodig om je betaling voor een ticket te kunnen verwerken.

Cultuurticket.nl verwerkt direct identificeerbare persoonsgegevens, indirect identificeerbare persoonsgegevens en gepseudonimiseerde persoonsgegevens.

Wij verwerken onder meer de volgende typen persoonsgegevens:

 1. Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres),
 2. Betalingsgegevens. We werken samen met Payment Service Providers (PSP’s) zij zijn voor wat betreft de betaaldienst de verwerkingsverantwoordelijken.
 3. Bezoekgedrag (bijvoorbeeld je bezoeken aan culturele instellingen),
 4. Deelnamegedrag (bijvoorbeeld je deelnamen aan evenementen, acties en joint promotions),
 5. Marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld je aanmeldingen voor nieuwsbrieven en e-mailaanbiedingen),
 6. Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, accountgegevens, surfgedrag, gebruik van social media, e-mailresponse, type browser en mobiel toestel, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, locatiegegevens).

Cultuurticket.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (gevoelige gegevens zoals ras, godsdienst of gezondheid) zoals bedoeld in artikel 9 van de AVG.

Als onderdeel van onze diensten maken wij gebruik van diverse technologieën zoals “sessie” en “permanente” cookies (kleine bestandsgegevens die we op je computer plaatsen), web beacons (kleine afbeeldingen op webpagina's die informatie verstrekken over de bezoeker aan de beacon eigenaar), log data en analytische services van derden om informatie over onze Bezoekers en Gebruikers te verzamelen en analyseren.

 • Sessiecookies
  Wij gebruiken “sessiecookies” om je ingelogd te houden terwijl je gebruik maakt van ons platform, om een beter begrip te krijgen van hoe je onze diensten gebruikt en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op ons platform te monitoren.

   
 • Permanente cookies
  Permanente cookies gebruiken wij om je te kunnen herkennen iedere keer dat je terugkomt naar onze websites of diensten. We maken bijvoorbeeld een permanente cookie aan die enkel basisinformatie over je bevat, zoals je meest recente zoekopdracht.
  Wij gebruiken deze permanente cookies om je voorkeuren te onthouden en, indien je een account aanmaakt, je gebruikerservaring consistent te maken nadat je registreert bent.

   
 • Technologieën voor tracking
  Web beacons, tags en scripts kunnen worden gebruikt op onze websites, in onze diensten, in e-mails of andere vormen van elektronische communicatie die wij naar je sturen. Deze technologieën helpen ons in het begrijpen hoe onze websites en diensten worden gebruikt, welke andere websites onze bezoekers hebben bezocht en wanneer een e-mail is geopend en erop wordt gereageerd.

   
 • Loggegevens
  Onze servers slaan automatisch gegevens op ("Loggegevens") die door je gebruik van de website of diensten worden gegenereerd. Loggegevens kunnen informatie zoals je IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende webpagina, bezochte webpagina's, locatie, je mobiele operator, je computer type of je mobiele telefoon type, zoektermen en cookie-informatie bevatten.
  Wij ontvangen loggegevens wanneer je onze websites en diensten gebruikt, bijvoorbeeld, wanneer jij onze websites bezoekt, jij je inschrijft op ons platform of je gebruik maakt van onze e-mail meldingen.

5. Informatie die wij ontvangen van derden

Wij kunnen soms Persoonsgegevens over je verkrijgen van derden (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google en andere advertentienetwerken) en deze gebruiken om onze diensten op je te vermarkten of een meer op maat gemaakte ervaring met onze diensten aan te bieden.

Als je gebruik maakt van de Social Login krijgen we toegang tot je persoonsgegevens die jij via de social media (Facebook en Google) openbaar maakt. Dit zijn de gegevens die je bij de social media kanalen op ‘publiek’ hebt staan.
We gebruiken uitsluitend de minimaal noodzakelijke data voor het aanmaken van een account. We plaatsen geen berichten en we sturen niets naar je vrienden. De Social media platforms kunnen de gegevens van je CT-account niet inzien.

6. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken je Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om een account bij onze diensten voor je op te zetten;

 • Om door onszelf tickets aan je te kunnen verkopen of te laten verkopen door onze ticketing partners;
   
 • Om je berichten of documenten te sturen waarvan je hebt aangegeven deze te wensen ontvangen (zoals aanbiedingen, demonstraties, nieuwsbrieven, promotiematerialen);
   
 • Om met je via e-mail, telefoon, tekstberichten (SMS), brieven, sociale media en websites te communiceren en je op de hoogte te stellen met aan Cultuurticket.nl gerelateerd nieuws en informatie die je bij ons hebt opgevraagd;
   
 • Om adverteerders in staat te stellen relevante advertenties aan je te tonen;
   
 • Om op ander website relevante advertenties aan je tonen (retargeting);
   
 • Om je te bellen wanneer je hebt aangegeven door ons teruggebeld te willen worden;
   
 • Om op je vragen en verzoeken voor additionele informatie te reageren;
   
 • Om onze klantrelatie met je te onderhouden en je te voorzien van klantondersteuning;
   
 • Om betalingen aan ons of aan derden te verwerken;
   
 • Om een beter begrip te krijgen van hoe je onze website gebruikt zodat we je gebruikservaringen en zoekopdrachten kunnen optimaliseren;
   
 • Om je gebruik of interesse in onze diensten en de producten en diensten die door andere worden aangeboden te onderzoeken en analyseren;
   
 • Om de effectiviteit van onze diensten te analyseren;
   
 • Om je in de gelegenheid te stellen reviews via onze kanalen te publiceren;
   
 • Om je te helpen met het vinden van de meest relevante informatie door middel van het aanpassen van onze diensten;
   
 • Om te verifiëren of je in aanmerking komt voor prijzen en deze prijzen in verband met promoties of wedstrijden aan je te kunnen aanbieden;
   
 • Voor andere doeleinden die wij expliciet aan je hebben beschreven ten tijde van het verzamelen en waarvoor wij je toestemming hebben ontvangen.

7. Grondslagen voor de verwerking

 1. Toestemming,
  Indien je uit vrije wil en op actieve wijze je expliciete toestemming hebt gegeven en deze toestemming niet hebt ingetrokken;
 2. Uitvoering overeenkomst,
  Om te voldoen aan onze verplichtingen onder een overeenkomst die wij hebben gesloten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de diensten;
 3. Wettelijke verplichting,
  Op basis van een juridische verplichting onder EU recht of het recht van een lidstaat van de EU of in uitzonderlijke gevallen om je vitale belangen te beschermen;
 4. Gerechtvaardigd belang,
  In het geval dat wij een legitiem belang hebben welke opweegt tegen je fundamentele rechten of vrijheden (Recital 47 van de AVG stelt uitdrukkelijk: “De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.”).

8. Hoe zet Cultuurtickert.nl profilering in?

Als je je hebt een online profiel hebt of je hebt je aangemeld voor de nieuwsbrief, dan koppelen we gegevens die we van je ontvangen aan je account, online profiel of je nieuwsbrief profiel. Op deze manier leren we je beter kennen en kunnen we onze communicatie naar jou afstemmen op jouw interesses.

9. Aan wie verstrekt Cultuurticket.nl persoonsgegevens?

Om zaken te doen en de dienstverlening te verbeteren, deelt cultuurticket.nl informatie van gebruikers met Ticketing Partners en Payment Service Providers. Wij delen uitsluitend je persoonsgegevens conform de data-uitwisselingsovereenkomsten die we met deze partners hebben afgesloten.

10. Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU
De gegevens worden zoveel mogelijk en bij voorkeur opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden.

Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘EU-US Privacy Shield’ vallen. Voor het doorgeven naar andere landen en partijen werken we met speciale contracten.

11. Jouw rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen. Gegevens van je Cultuurticket.nl account of je online profiel kan je bovendien altijd zelf aanpassen.
Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken.


Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kan je ook aangeven je gegevens te ‘beperken’. Wij zorgen dan dat je gegevens niet worden gebruikt zonder jouw toestemming.

Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

12. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Alle overige gegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het omschreven doel.

13. Contact met ons opnemen
Indien je een vraag of een suggestie hebt omtrent ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Je kunt een e-mail sturen naar info@cultuurticket.nl  of een brief sturen naar:

Ticketing Group BV

Gedempt Hamerkanaal 139

1021 KP Amsterdam

Nederland

 

Gebruiksvoorwaarden Cultuurticket.nl

WIJ ZIJN WIJ

"Jij" bent de persoon of organisatie die de software Cultuurticket.nl (online, via een browser-extensie of via een app) gebruikt, een bezoeker van onze website of een organisatie die met ons een overeenkomst voor het gebruik van Cultuurticket.nl heeft gesloten.

"Wij" zijn Cultuurticket.nl B.V., een website van de Ticketing Group gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 139, 1021 KP te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72241047.

 

ALGEMEEN

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Cultuurticket.nl, en verwante product(en) en website(s);
 2. De privacyverklaring van Cultuurticket.nl is geldig in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden;
 3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van gebruikers of gebruikende organisaties, worden door Cultuurticket.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4. Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden resulteert in directe afsluiting van je Cultuurticket.nl-account;
 5. Het is niet toegestaan om Cultuurticket.nl te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient de Nederlandse en Europese wetgeving niet te schenden; en
 6. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: info@cultuurticket.nl.
   

REGISTRATIEVOORWAARDEN

 1. Elke registrerende gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan;
 2. Je verstrekt enkel persoonlijke gegevens waartoe je gemachtigd bent tijdens het aanmeldproces;
 3. Je geeft aan bevoegd te zijn voor het registreren namens je organisatie of onderneming;
 4. Je logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld;
 5. Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord, Cultuurticket.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 6. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder jouw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder een organisatie in beheer van jouw account);
 7. Je geeft Cultuurticket.nl toestemming een beschrijving en logo van jouw organisatie op te nemen in publieke communicatie, o.a. ter behoeven van de promotie van Cultuurticket.nl; en
 8. Één persoon, organisatie of onderneming mag maximaal één gratis account bezitten.

 

KWALITEITSWAARBORGING

 1. Cultuurticket.nl streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
  • Cultuurticket.nl correct functioneert;
  • Cultuurticket.nl voldoet aan jouw wensen;
  • Fouten in Cultuurticket.nl snel en adequaat worden opgelost; en
  • Cultuurticket.nl een zo hoog mogelijke uptime heeft.
 2. In geen enkel kan Cultuurticket.nl aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven, tenzij specifiek anders overeengekomen;
 3. Cultuurticket.nl gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Cultuurticket.nl;
 4. Je zult Cultuurticket.nl niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Cultuurticket.nl;
 5. Je zult Cultuurticket.nl niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM);
 6. Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Cultuurticket.nl; en
 7. Je handelt uitsluitend in overeenkomst met ons responsible disclosure beleid als je van plan bent om te goeder trouw een fout in Cultuurticket.nl te vinden.
   

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Cultuurticket.nl is niet aansprakelijk voor (c) indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van Cultuurticket.nl, zoals gederfde winsten, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vergelijkbare schades. Cultuurticket.nl is niet aansprakelijk voor (d) schade die ten gevolge van het schenden van de gebruiksvoorwaarden is ontstaan.

Mocht Cultuurticket.nl aansprakelijk zijn voor schade dan is het bedrag waar je ons aansprakelijk voor kunt stellen beperkt tot de directe schade die geleden is en de kosten die je in dat jaar aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van Cultuurticket.nl.
 

AANPASSINGEN

Cultuurticket.nl behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:

 1. Wijzigingen door te voeren in Cultuurticket.nl;
 2. Tijdelijk Cultuurticket.nl stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
 3. Prijswijzigingen voor het gebruik van Cultuurticket.nl door te voeren.
   

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het volledige intellectueel eigendom van Cultuurticket.nl ligt uitsluitend bij Cultuurticket.nl. Je zult geen delen van Cultuurticket.nl of Cultuurticket.nl in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cultuurticket.nl.
 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cultuurticket.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Cultuurticket.nl en jou zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Laatst door jou bekeken