Gebruiksvoorwaarden

WIJ ZIJN WIJ

"Jij" bent de persoon of organisatie die de software Cultuurticket.nl (online, via een browser-extensie of via een app) gebruikt, een bezoeker van onze website of een organisatie die met ons een overeenkomst voor het gebruik van Cultuurticket.nl heeft gesloten.

"Wij" zijn Cultuurticket.nl, een website van de Ticketing Group B.V. gevestigd aan Tussen de Bogen 46, 1013 JB, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72241047.

 

ALGEMEEN

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Cultuurticket.nl, en verwante product(en) en website(s);
 2. De privacyverklaring van Cultuurticket.nl is geldig in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden;
 3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van gebruikers of gebruikende organisaties, worden door Cultuurticket.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4. Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden resulteert in directe afsluiting van je Cultuurticket.nl-account;
 5. Het is niet toegestaan om Cultuurticket.nl te gebruiken voor illegale doeleinden, je dient de Nederlandse en Europese wetgeving niet te schenden; en
 6. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: info@cultuurticket.nl.
   

REGISTRATIEVOORWAARDEN

 1. Elke registrerende gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan;
 2. Je verstrekt enkel persoonlijke gegevens waartoe je gemachtigd bent tijdens het aanmeldproces;
 3. Je geeft aan bevoegd te zijn voor het registreren namens je organisatie of onderneming;
 4. Je logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld;
 5. Je bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord, Cultuurticket.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
 6. Je bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder jouw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder een organisatie in beheer van jouw account);
 7. Je geeft Cultuurticket.nl toestemming een beschrijving en logo van jouw organisatie op te nemen in publieke communicatie, o.a. ter behoeven van de promotie van Cultuurticket.nl; en
 8. Één persoon, organisatie of onderneming mag maximaal één gratis account bezitten.

 

KWALITEITSWAARBORGING

 1. Cultuurticket.nl streeft ernaar, maar garandeert niet, dat:
  • Cultuurticket.nl correct functioneert;
  • Cultuurticket.nl voldoet aan jouw wensen;
  • Fouten in Cultuurticket.nl snel en adequaat worden opgelost; en
  • Cultuurticket.nl een zo hoog mogelijke uptime heeft.
 2. In geen enkel kan Cultuurticket.nl aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven, tenzij specifiek anders overeengekomen;
 3. Cultuurticket.nl gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Cultuurticket.nl;
 4. Je zult Cultuurticket.nl niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Cultuurticket.nl;
 5. Je zult Cultuurticket.nl niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM);
 6. Je zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Cultuurticket.nl; en
 7. Je handelt uitsluitend in overeenkomst met ons responsible disclosure beleid als je van plan bent om te goeder trouw een fout in Cultuurticket.nl te vinden.
   

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

Cultuurticket.nl is niet aansprakelijk voor (c) indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van Cultuurticket.nl, zoals gederfde winsten, gemiste besparingen, gevolgschade of andere vergelijkbare schades. Cultuurticket.nl is niet aansprakelijk voor (d) schade die ten gevolge van het schenden van de gebruiksvoorwaarden is ontstaan.

Mocht Cultuurticket.nl aansprakelijk zijn voor schade dan is het bedrag waar je ons aansprakelijk voor kunt stellen beperkt tot de directe schade die geleden is en de kosten die je in dat jaar aan ons verschuldigd bent voor het gebruik van Cultuurticket.nl.
 

AANPASSINGEN

Cultuurticket.nl behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:

 1. Wijzigingen door te voeren in Cultuurticket.nl;
 2. Tijdelijk Cultuurticket.nl stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
 3. Prijswijzigingen voor het gebruik van Cultuurticket.nl door te voeren.
   

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het volledige intellectueel eigendom van Cultuurticket.nl ligt uitsluitend bij Cultuurticket.nl. Je zult geen delen van Cultuurticket.nl of Cultuurticket.nl in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cultuurticket.nl.
 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cultuurticket.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Cultuurticket.nl en jou zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Laatst door jou bekeken